Реклама закроется автоматически через 15 секунд
На портал

Komentāru izplatīšanas noteikumi

Komentāru izplatīšanas noteikumi

1. Par komentāra saturu atbildību nes lasītājs, kurš izplata komentāru.

2. Portāls neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, un tam ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst LR normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

3. Portālam ir tiesības aizliegt lasītājam pieeju sadaļai „Komentāri”, ja lasītājs pārkāpj LR normatīvos aktus un šos noteikumus, kā arī liegt pieeju portālam.

4. Komentāros aizliegts izplatīt:

 • materiālus, kas pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;
 • personas goda un cieņu aizskarošus materiālus;
 • materiālus, kas pauž diskrimināciju un musina uz naida kurināšanu;
 • materiālus, kuros izcelta vardarbība, aicinājums uz vardarbību, draudi;
 • pornogrāfiska rakstura materiālus;
 • materiālus, kas diskreditē Latvijas valstiskumu un nacionālos simbolus;
 • materiālus, kas satur jebkāda veida reklāmu, t.sk. politisko reklāmu un aģitāciju;
 • materiālus, kas aizsargāti ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (citas personas identificējoša informācija);
 • materiālus, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 • materiālus, kas var saturēt datorvīrusus;
 • u.c. normatīvajos aktos aizliegtu informāciju, materiālus.

5. Ja komentāru ievietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

6. Portāls informāciju par komentāru autoriem (IP adresi) sniedz tikai un vienīgi tiesībsargājošām iestādēm uz rakstveida pieprasījuma pamata.

7. Iesūtot un publicējot materiālus portālā, lasītājs nodod SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” visas autora mantiskās tiesības uz šo materiālu izmantošanu. Materiālu iesūtītājam un publicētājam nav tiesības pieprasīt atlīdzību no SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” par materiālu izmantošanu.

8. Trešajām personām bez rakstiskas atļaujas saņemšanas no SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” nav tiesības izmantot lasītāju publicēto materiālu portālā.

9. Noteikumi ir saistoši komentāru izvietotājiem.

10. Portāls ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.